İstanbul'da faaliyet gösteren ÜNALDI Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere başta Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İnşaat Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku olmak üzere, çeşitli hukuk dallarında danışmanlık hizmeti ve hukuki yardım sağlamaktadır. Bunun yanında uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılacak dava ve takipler ile ilgili işlemlerin her safhada yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

ÜNALDI Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'nda Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında sicile kayıtlı arabulucu olarak arabuluculuk hizmeti de verilmektedir.